کشورهایی که زمانی زیر سلطه تورکان بودند و نام حکومت های متعدد تورک که در آن کشور ها حکومت کردند

(تاریخ سلطه تورکان بر جهان)

کشورهایی که زمانی زیر سلطه تورکان بودند و نام حکومت های متعدد تورک که در آن کشور ها حکومت کردند:

قلمرو تورکان(توران)
1: مغولستان : امپراتوری گوگ تورک – امپراتوری ایلخانان – امپراتوری تیموریان – خانات جغتای

2: چین : امپراتوری گوگ تورک – امپراتوری ایلخانان – قراخانیان

3: روسیه: گوگ تورک – ایلخانان – اردوی زرین – تیموریان – خانات آسترخان – خانات قازان- خانات کریمه – خزریان – خاقانات تورک غربی

4: قزاقستان : گوگ تورک – ایلخانان – اردوی زرین – تیموریان – خانات جونغار -سلجوقیان – خوارزمشاهیان – شیبانیان- خانات جیوه – خانات قازان – خانات خوقند – خانات کیمک -هپتالیان – خزریان – خاقانات تورک غربی – قراخانیان

5: قرقیزستان : گوگ تورک – ایلخانان – تیموریان – خانات جونغار -سلجوقیان – خوارزمشاهیان – شیبانیان – خانات جغتای – خانات خوقند – هپتالیان – غوریان خاقانات تورک غربی – قراخانی

6:ازبکستان : گوگ تورک – خانات بخارا – تیموریان – ایلخانان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان- خانات خیوه – شیبانیان – خانات جغتای – غزنویان – خانات خوقند – هپتالیان – غوریان – قاجاریان – خاقانات تورک غربی – قراخانیان

7: تاجیکستان : گوگ تورک -غزنویان- خانات بخارا – تیموریان – ایلخانان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان- – شیبانیان – خانات جغتای – خانات خوقند – هپتالیان – غوریان – آل کرت – قراخانیان

8: افغانستان : خوارزمشاهیان – ایلخانان – سلجوقیان – غزنویان – تیموریان – خانات جغتای – هپتالیان – غوریان – قاجاریان – صفویان – افشاریان – آل کرت

9: پاکستان : سلجوقیان -غزنویان – غوریان – هپتالیان – ایلخانان – تیموریان – قاجاریان -صفویان – افشاریان – مملوکان دهلی

10: هند : غزنویان – ایلخانان – تیموریان – افشاریان – غوریان – مملوکان دهلی

11: نپال : مملوکان دهلی – تیموریان – ایلخانان

12: ایران : غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – چوپانیان – جلاریان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه

13: جمهوری آذربایجان : غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – چوپانیان – خزریان

14: بوتان : ایلخانان

15 : کره شمالی و جنوبی : ایلخانان

16: ترکمنستان : سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – آل کرت – خانات بخارا – خانات جغتای – اردوی زرین

17: عراق : سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – جلاریان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – عثمانی – مملوکان مصر

18: عمان: عثمانی – سلجوقیان

19: امارات متحده عربی :عثمانی -سلجوقیان
20:عربستان: عثمانی-مملوکان مصر

21:یمن : عثمانی – مملوکان مصر

22: مصر : مملوکان مصر – عثمانی

23 : سوریه : مملوکان مصر – سلجوقیان – عثمانی

24 : اردن : مملوکان مصر – سلجوقیان – عثمانی

25: ترکیه : سلجوقیان – عثمانی – تیموریان – ایلخانان

26: لیبی : مملوکان مصر – عثمانی

27: سودان : مملوکان مصر – عثمانی

28: فلسطین : سلجوقیان – عثمانی – مملوکان مصر

29: لبنان: عثمانی – سلجوقیان – مملوکان مصر –

30: اسرائیل : عثمانی – سلجوقیان – مملوکان مصر

31:قبرس : عثمانی – سلجوقیان – مملوکان مصر – ایلخانان

32: تونس : عثمانی

33 : الجزایر : عثمانی

34: اوکراین : ایلخانان – عثمانی – اردوی زرین – خاقانات غربی تورک

35: بیلوروس : ایلخانان – خاقانات غربی تورک – اردوی زرین

36:رومانی : اردوی زرین – ایلخانان -عثمانی – خانات آوار

37:مولداوی : عثمانی – اردوی زرین – ایلخانان

38: بلغارستان : عثمانی – هون های زرد

39:ارمنستان : غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – چوپانیان – عثمانی- خزریان

40:گرجستان :سلجوقیان – خوارزمشاهیان – ایلخانان – تیموریان – آق قویونلو – قره قویونلو – صفویه – افشاریه – قاجاریه – چوپانیان – عثمانی – خزریان

41:مجارستان : خانات آوار – هون های زرد – عثمانی – ایلخانان

42: کرواسی : خانات آوار – عثمانی – هون های زرد

43 : یونان : عثمانی

44: آلبانی : عثمانی

45:صربستان : خانات آوار – عثمانی

46:جک و اسلواکی : عثمانی – هون های زرد

47: آلمان : هون های زرد

48: اتریش : هون های زرد – خانات آوار

49: لهستان : عثمانی – هون های زرد – ایلخانان

50: بوسنی : عثمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *